KAROLINA CYBULSKA
Studiuje filmoznawstwo i kulturę mediów na UAM w Poznaniu. Za swoje filmowe preferencje uznaje kino niezależne, dobrze napisane czy zwyczajnie niełatwe w odbiorze – zarówno fikcjonalne, jak i niefikcjonalne. Oprócz tego ma słabość do niepopularnego kina okresu PRL-u oraz thrillerów psychologicznych. Czas wolny w dużej mierze spędza jako wolontariuszka na festiwalach filmowych, gdzie przygląda się z bliska sposobom ich organizacji. Jej pozafilmowymi zainteresowaniami są m.in. feminizm, socjologia i filozofia.

 

NATALIA ROSICKA
Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Filmoznawstwo i Kultura Mediów w ramach Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UAM w Poznaniu. Od 2017 r. członkini Stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej, w ramach którego organizuje pokazy filmowe oraz przegląd filmów studenckich JEDNA ROLKA. Pracownik kina Muza w Poznaniu oraz współorganizator Dyskusyjnego Klubu Filmowego DKF Kamera. Czynna prelegentka i współorganizatorka wielu konferencji naukowych (m.in. Poznańskiego Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców). Interesuję ją kino eksperymentalne i nowe formy audiowizualne.

 

PATRYCJA WIŚNIEWSKA
Studentka filmoznawczych studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini stowarzyszenia Forum Kultury Audiowizualnej, współorganizatorka corocznego przeglądu filmów studenckich „Jedna Rolka“ i prelegentka Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Kamera“ w Kinie Muza w Poznaniu. Pełniła funkcję koordynatora prac jury na europejskim festiwalu filmowym „Integracja Ty i Ja“, włączała się także w organizację poznańskiego „Short Waves Festival“. Interesuje się kinem polskim ostatniej dekady, a także problemem przedstawiania niepełnosprawności i chorób psychicznych w kinematografii.